Hypotekslånets ränta och avgifter

Det är viktigt att du förstår hur ditt hypotekslån fungerar, därför vill vi förklara ränta och andra avgifter på ett sätt som är lätt att ta till sig. Här presenterar vi tre viktiga aspekter av vårt pensionärslån: räntan på lånet, räntan på ditt sparkonto och uppläggningsavgiften.

Hypotekslånets ränta och sparränta

När du har blivit beviljad ett seniorlån genom Bokvar sätts hela lånets belopp in på ett sparkonto som är bundet under lika lång tid som själva lånet. Från detta sparkonto betalas lånet ut i form av utbetalningar till dig varje månad. På pengarna som finns på sparkontot, ditt innestående kapital, får du sparränta. Räntan på ditt seniorlåns sparkonto är rörlig och bestäms på nytt var tredje månad. Sparkontot i sig omfattas av den statliga insättningsgarantin och just nu ligger sparräntan på konkurrenskraftiga 1 procent.

Räntan som du betalar på ditt hypotekslån är också rörlig. Under lånets löptid dras räntan varje månad från dina utbetalningar. Ditt lån ökar alltså inte under löptiden och när det är dags att lösa lånet är du bara skyldig det belopp som du har lånat. På så sätt undviker du en situation i framtiden där du eller dina efterlevande får hantera räntekostnader som har vuxit er över huvudet. Just nu ligger räntan för vårt hypotekslån på 3,95 procent.

Att ansöka om ett pensionärslån hos oss är inte förknippat med någon avgift. Blir du beviljad lån och skriver på låneavtal betalar du en uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften är en engångskostnad på 4 900 kronor.

Fråga oss om ränta på pensionärslån

Vi förstår att du har många frågor om ränta och annat som rör vårt seniorlån. Att ta steget och skriva på ett låneavtal för sin bostad är alltid ett stort och spännande beslut i livet, det är inte konstigt. Därför välkomnar vi att du kontaktar oss för att ställa dina frågor. Vill du veta mer om hur ränta och pensionärslån fungerar kan du läsa om det här (länk till så här fungerar pensionärslån).

Frågor & svar

Vad kostar lånet?

Aktuell ränta på Bokvar-lånet är 3,95% (vid öppnande av sparkonto). Du får även 1% i ränta på ditt sparkonto samt möjlighet till skatteavdrag upp till 30% av räntekostnaden En uppläggningsavgift på 4 900 kronor tillkommer. Eventuella värderings- och pantsättningsavgifter kan även tillkomma.Den effektiva räntan börjar på 4%. För exempel kika på vår startsida eller kontakta oss för en individuell beräkning.

Vad är räntan på sparkonto?

Sparkontot ger dig 1% ränta och är skyddat, upp till 950 000kr, av den statliga insättningsgarantin.

Vad krävs för att teckna lånet?

Du som låntagare måste vara minst 60 år. Det gäller även din sambo, make eller maka om säkerheten utgör er permanenta eller gemensamma bostad. Du ska äga din bostadsrätt, din villa eller ditt fritidshus.Värdet på bostaden ska vara minst 200 000 kr om det är en bostadsrätt och 200 000 kr om det är en villa.Ni får inte ha skuldsaldo hos Kronofogden.

Hur betalas räntan?

Räntan betalas månadsvis och dras automatiskt av från dina löpande uttag varje månad. Detta medför att du kan få avdrag för räntan från Skatteverket om du har intäkter under samma period.

Hur mycket får jag låna?

Hur mycket du får låna bedöms individuellt och påverkas av din bostads värde, din ålder, lånets löptid, eventuellt medsökandes ålder och eventuellt befintliga lån på bostaden. Det går inte att belåna mer än 50% av marknadsvärdet av bostaden, och en individuell kreditprövning sker alltid. Kontakta oss så beräknar vi tillsammans ert låneutrymme.

Kan räntan förändras?

Ja, både låneränta och sparränta är rörliga. Detta medför att en förändring av marknadsräntan påverkar din lånekostnad och intäkt på sparkontot.

Behöver jag amortera?

Om dina bolån överskrider 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst behöver BoKvar-lånet amorteras med 1% årligen. Eftersom belåningsvärdet understiger 50% av bostaden kommer lånet inte att bli föremål för amorteringskravet avseende belåningsgraden.

Hur får jag ut pengarna?

Har du valt att ta ut ett engångsbelopp från början sker det första månaden du blir kund hos oss. Varje månad under lånets löptid får du även ett uttag insatt på ditt föranmälda privata konto under löptiden av lånet.

Hur lång tid tar det innan jag har pengarna?

Från det att vi har din ansökan brukar det ta cirka tre veckor.

Kan jag låna mer pengar vid ett senare tillfälle?

Ja om marknadsvärdet tillåter detta samt att kreditprövningen godkänns.

När ska jag betala tillbaka lånet?

Du skall betala tillbaka lånet när löptiden har gått ut. Om du inte vill sälja fritidshuset, villan eller bostadsrätten kan du antingen ansöka om att fortsätta betala ränta på lånet och bo kvar, alternativt kan du ansöka om att teckna ett nytt lån upp till 50% av marknadsvärdet, efter godkänd kreditbedömning från BoKvar.

Vad händer vid min bortgång?

För lånets medsökande löper allt på som innan bortgången. Om det inte finns någon medsökande förfaller lånet till betalning. Om efterlevande make/maka eller sambo inte stod med som låntagare vid låneteckningen, kan denne/denna ansöka om att ta över lånet, vilket i sådant fall kräver kreditprövning. Viktigt att beakta är om sökande har särkullbarn som är berättigade till sin del av arvet vid bortgång.

Måste jag lösa mina befintliga lån?

För villor, fritidshus och radhus kan du i de flesta fall behålla befintliga krediter om belåningsgraden inte är alltför hög. För bostadsrätter måste du lösa befintliga lån för att kunna få ett BoKvar-lån. Upp till 25% av BoKvar-lånet kan nyttjas för lösen av tidigare krediter.

Vad händer efter löptiden av BoKvar-lånet?

När lånet förfaller, dvs. på sista dagen av den överenskomna löptiden, skall lånet återbetalas. Vanligtvis sker detta genom försäljning av bostaden om du inte har likvida medel att tillgå. Du kan som alternativ ansöka om en förlängning eller utökning av lånet. Detta kräver dock sedvanlig godkänd kreditprövning vid sådant tillfälle, där vi tittar på dina rådande förutsättningar.

Kan jag lösa lånet när jag vill?

Ja, du kan när du vill betala tillbaka hela eller delar av skulden utan avgift. Du är däremot skyldig att betala ränta fram till och med lösendagen.

Kan jag få ett BoKvar-lån om jag har bolån på banken?

Villa & Fritidshus:
Ja, Du kan behålla ditt gamla lån. Dock så får den totala belåningen inte överskrida 50% av marknadsvärdet och ditt gamla lån får inte överskrida 25% av marknadsvärdet.

Bostadsrätt:
Nej, I detta fall måste befintliga bolån lösas.

Påverkar lånet mitt bostadstillägg?

Ett BoKvar lån kan påverka ditt bostadstillägg. För att ta reda på om ditt bidrag blir förändrat behöver du kontakta Pensionsmyndigheten.

Måste jag byta bank?

Nej, vi sätter in pengarna på ditt konto som du anvisar till.

Måste jag ha en försäkring?

Ja, för bostadsrätter krävs en hemförsäkring med bostadsrättstillägg och för villor krävs en Villa/Hemförsäkring. För fritidshus erfordras en fritidshusförsäkring.

Hur bedömer ni marknadsvärdet?

Vi tillämpar en så kallad databasvärdering. Den bygger på försäljningar av motsvarande fastigheter eller bostadsrätter i närområdet. I vissa fall behöver en oberoende auktoriserad och av oss godkänd värderingsman utföra värderingen. Du står för kostnaden för värderingsmannen.

Vad händer med lånet när jag flyttar?

Ditt lån måste lösas, men du kan ansöka om ett nytt lån förutsatt att du äger villa, fritidshus eller bostadsrätt.

Vi hjälper dig!

Öppet måndag till fredag mellan 9.00 - 16.30